Over ons

Bathroom Scenario is het a capella studentenkoor uit Groningen die iedereen met liefde voor zingen van harte welkom heet. De vereniging is inmiddels al meer dan 30 jaar oud en heeft een gevarieerd repertoire, van de Beatles tot Disney en van oud tot top 40 muziek. Ben je benieuwd naar nummers die we hebben gezongen? Kijk dan op de pagina ‘Luister naar ons!’

We hebben Nederlandse en internationale leden waardoor onze repetities in het Engels verzorgd worden. Deze repetities zijn onder leiding van onze dirigent Tobias Bethlehem. Wil je meer over Tobias weten? Lees dan de pagina ‘dirigent’.

Bathroom Scenario is the acapella student choir from Groningen who welcomes everyone who loves to sing. This also means that we do not have any form of auditions. Anyone who wants to, can join! The choir is already over 30 years old and has a diverse repertoire, from the Beatles to Disney, and from classics to the Top 40. Are you curious about the songs we have sung? Look at the section ‘Listen to us’.

We do not only welcome Dutch students but also internationals, which is why our rehearsals are in English under the supervision of our conductor Tobias Bethlehem. If you want to know more about Tobias? Read the section ‘conductor’.

We repeteren wekelijks op donderdag van 17.30 – 19.30 uur. Dit is echter niet het enige wat we als vereniging doen, we hebben wekelijks na onze repetitie een borrel maar houden ook regelmatig activiteiten of spelen spelletjes. Daarnaast hebben we jaarlijks een reis naar het buitenland, een repetitieweekend, vieren we samen Sinterklaas en meer.

Deze repetities doen we niet voor niks, we werken namelijk naar meerdere optredens toe. In elk geval een kerstconcert in de decembermaand, een korencompetitie in het voorjaar en aan het einde van het seizoen, vaak in juli, treden we op met een eigen geschreven musical!

We rehearse every Thursday from 17.30 – 19.30. However, this is not the only thing we do as a choir. We have weekly drinks after rehearsals, but also have activities of play (board)games. Besides this we have an annual foreign trip, a rehearsal weekend, we celebrate Sinterklaas together and more.

These rehearsals are not for nothing, we work hard for multiple performances a year. In December we organise a Christmas concert, in the Spring we host a choir competition and at the end of the Season, usually in July, we perform in a self written musical!

Dit betekent ook dat we verschillende commissies die het koor ondersteunen met het organiseren en promoten van activiteiten, het organiseren van de buitenlandse reis, maar ook met het ondersteunen van de opzet van de musical. Bijvoorbeeld door de danspasjes te bedenken voor tijdens de optredens, een commissie die de muziek voor het semester samenstelt, het regisseren van de musical en nog veel meer!

Ben je nu enthousiast geworden en denk je ‘dit wil ik ook?’ Stuur dan een mail naar bathroomscenario@gmail.com en sluit aan bij onze repetities!

This means that we need multiple committees supporting our choir with organising and promoting activities, our foreign trip, but also with making our musical a big success. For instance coming up with the steps for during our performances, a committee for selecting our music for the season, directing the musical or making props and many more.

Did you get excited reading this text and do you think, ‘this is what I want too?!’ Send an email to bathroomscenario@gmail.com and join us at one of our rehearsals!